Před 50 lety zasáhla VB brutálně proti studentům

Před 50 lety zasáhla komunistická veřejná bezpečnost (komunistický název pro policii) brutálně proti studentům ze strahovských studentských kolejí, kteří protestovali proti tomu, že téměř každý den kvůli přetížení elektrické sítě vypadávalo osvětlení. Studenti už toho měli dost. Proto se po chodbách a na ulici začalo rozléhat volání „Pojďte všichni ven“. Koleje opustily asi dva tisíce studentů a dali se na pochod okolo Pražského hradu, kde právě zasedal ústřední výbor KSČ. Studento volali „Na Hradě se svítí“ a pokračovali směrem do Nerudovy ulice. Tam už narazili na kordóny veřejné bezpečnosti, které začaly pochod potlačovat zvláště brutálními prostředky za použití pendreků i slzného plynu. Studenti se dali na útěk a ty, kteří upadli, příslušníci VB brutálně bili a nakládali do přistavených antonů.

Takto brutální zásah nešlo utajit a byl pravděpodobně jedním z faktorů, které uspíšily konec prvního tajemníka ÚV KSČ a prezidenta Antonína Novotného a nástup Pražského jara. Tehdejší šetření události vyústilo v prohlášení, že zásah byl sice nepřiměřený, ale že vina je na obou stranách. Jediným pozitivním výsledkem bylo, že od té doby dostali příslušníci veřejné bezpečnosti identifikační čísla. Při projednávání incidentu byli studenti vyzýváni, aby označili konkrétního příslušníka VB, který je bil. To však bez identifikačních čísel nebylo možné.

Tento případ charakterizuje a znovu dokládá neschopnost a brutalitu komunistického režimu. Místo toho, aby odpovědné osoby zjistily, proč elektrické rozvody na studentských kolejích nestačí odběru a zařídily nápravu, nechaly brutálně potlačit projevy nespokojenosti. Přitom studentský protest neměl politický charakter. Studenti jen chtěli mít možnost si na svých pokojích rozsvítit, aby se mohli učit.

Připomínám, že komunistickou stranu a její zástupce máme dodnes přítomnou v demokratickém parlamentu.

Richard Šimůnek

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.