Smutný týden v Evropě a zachraňme sebe i Afriku novou kolonizací!

Uplynulý týden byl opět velmi smutný pro Evropu. Tragičnost politiky Evropské unie dosáhla dalších mezníků.

Německá židovská obec doporučila svým členům nenosit na veřejnosti tradiční židovskou pokrývku hlavy – jarmulku nebo kipu. Důvodem je vzedmutí vlny antisemitismu v Německu a Židům projevujícím na veřejnosti svou víru nyní hrozí nebzpečí. V tom Německu, které má u Židů dost slušný škraloup za vyvraždění šesti milionů jejich příslušníků. Slyšel jsem i názor, že důvodem k nekontrolovatelnému otevření německých hranic muslimům je i špatné svědomí Německa za Židy a pokus odčinit tak svou vinu za druhou světovou válku. Tak to se tedy Němcům vážně povedlo! Konečným důsledkem jejich snahy omluvit se, je nová diskriminace Židů, nová vlna antisemitismu. Německo se nepoučilo ze zkušeností Francie, odkud už v důsledku muslimského antisemitismu prchá nejvíce Židů od konce druhé světové války a otevřelo dveře nekontrolovatelným počtům muslimů, kteří mají antisemitismus hluboce zakořeněn. Politika EU ve věci svobody vyznání vede k otevřené diskriminaci jedné konkrétní víry. Bohužel, opět židovské! Nejvíce antisemitských útoků na Židy přichází ze strany nově příchozích muslimů. O tom, že situace v Německu je už opravdu vážná, svědčí vyjádření samotné kancléřky Angely Merkelové k tomuto tématu. Ale žádnou z vlád států EU, ani Německo, ani Evropskou komisi samotnou to nepřiměje aspoň se zamyslet nad legálnosti, či dokonce nebezpečností víry, která ostatní vyznání neuznává, útočí na ně a diskriminuje je. Z nepochopitelných důvodů je v Evropě i nadále islám upřednostňován před judaismem, středověký primitivismus před pracovitostí, vzděláním a kulturou. A antisemitismus je jen špička ledovce. Tzv. „uprchlíci“ k nám přivážejí nejen antisemitismus, ale také polygamii, pedofilii, nenávist vůči menšinám a další atributy, o kterých si Evropa už po druhé světové válce myslela, že je má dávno za sebou. I přes nepochopopitelné denní masírování ze strany oficiálních médií ve prospěch muslimů Němci už s muslimy žijí, nebo se s nimi ve větší, či menší míře potkávají, takže si den ode dne více nebezpečí uvědomují. Tím preference strany Alternativa pro Německo (AfD), která na osudová rizika upozorňuje, stále stoupají. Otázkou je, k čemu v Německu dojde dříve. Zda k vítězství AfD nebo přeměně Německa na muslimskou zemi.

V Praze došlo k bezprecedentnímu útoku tzv. holandských turistů na personál jedné pražské restaurace. Označení tzv. jsem použil proto, protože jako turisté z Nizozemska se moc nechovali, ale hlavně tak vůbec nevypadali. Obyvatele naší země tento útok velmi pobouřil a ostře ho odsoudili. Až některá média začala psát články o tom, že se Češi rozčilují proto, že tito „Holanďané“ nebyli bílí. Pravdou je, že Češi způsoby západoevropských přistěhovalců snášejí špatně a tento případ jen potvrdil jejich obavy. Dosud k nám přijížděli častěji jen „standardní“ Holanďané evropského typu. Obvykle s nimi nebyl problém. A když přijedou zástupci té rozrůstající se tmavé holandské populace, číšníka pražské restaurace to málem stojí život. Je mi líto, ale sami tito „Holanďané“ jen potvrdili tzv. stereotypy o přistěhovalcích do Evropy, jak se dnes říká sebezáchovným obavám majoritní evropské populace. I pro nizozemská média to byla událost na titulní strany, nizozemský ministr zahraničí vzkázal, že se za své spoluobčany stydí. Neupřesnil za co přesně se stydí. Zda za to, jak dnes mohou také Nizozemci vypadat, kdo také dnes jsou Nizozemci, nebo za to, jak se chovají. Zastánci multikulturalismu mohou poděkovat těmto nizozemským zástupcům za další zhoršení statistiky, pokud je nějaká taková vůbec povolená. Zdaleka ne všichni turisté přijíždějící do České republiky jsou tmavé pleti. Ale jsou takoví. A statistické riziko, že to budou brutální útočníci se tímto nejspíše o dost zvýšilo. Statistici jistě potvrdí. Ze sedmičlenné party soud poslal do vazby dva Nizozemce, tři dostali podmíněný trest a byli vyhoštěni a dva byli zproštěni viny. Diskutuje se v souvislosti s tímto případem o kvalitě práce Policie ČR. Na dopadení pachatelů měli prý větší podíl všímaví občané, než Policie sama. Policie to ale vidí trochu jinak.

Třetí tragédie, na kterou bych chtěl upozornit, se neodehrává v Evropě, ale v jižní Africe. A nejen v jižní. Ale na Evropu bude mít také vliv a možná až osudový. Jako téměř ojedinělý o ni píše web časopisu reflex, který považuji za jeden z nejsvobodnějších v této zemi. Rozhodně ho doporučuji k přečtení >>ZDE<<. Já bych ho jen doplnil svým komentářem o tom, jak už mě dávno napadlo, že problémy Afriky by mohlo pomoci vyřešit cosi, jako nový – novodobý kolonialismus. V podstatě masivní přísun evropského a amerického kapitálu a investic do Afriky. V zemích, odkud černí vyhánějí a vraždí bílé farmáře, čemuž říkají pozemková reforma, nastává nejpozději do několik let hladomor. Černí Afričané farmařit prostě nedovedou. Konec apartheidu v Jihoafrické republice a předání vlády do rukou domorodých černých obyvatel rozhodně k rozkvětu této země nevedlo. Černé africké obyvatelstvo prostě není a nikdy nebude schopné postarat se o sebe samo a konečné řešení vidí v přestěhování celé africké populace do Evropy za bílými, od kterých očekává záchranu a v podstatě to, že je budou bílí zadarmo živit. Mnohem rozumnější, než takto decimovat Evropu, by bylo, kdyby bílí Evropané šli naopak za černými do Afriky a bývalé kolonie zase postavili na nohy. Afričanům by se asi vysvětlovalo těžko, že je to v jejich zájmu, proto by takový krok asi musel mít podobu víceméně vojenské invaze, avšak při zachování všech lidských práv a dodržování zákonů, jak je známe a používáme dnes. Bílé podnikatele do dnešní Afriky prostě nelze pustit bez ochrany. Účelem by nebylo drancovat nerostné bohatství černého kontinentu, ale běžné podnikání podpořené levnou pracovní silou, vytvoření zaměstnanosti a zajištění vzdělání černým a postupné navrácení prosperity africkým zemím. Vidím to momentálně jako jedinou cestu, jak zabránit desítkám milionů negramotných lidí z Afriky nastoupit osudovou cestu do Evropy. Osudovou hlavně pro Evropu.

Richard Šimůnek


Chtěl bych upozornit, že v textu jsou odkazy na zdroje, ze kterých je možno o popisovaném problému čerpat další informace. Byl bych rád, kdybyste si všimli, že mezi nimi není ani jediný zdroj (web) považovaný za tzv. dezinformační, konspirační, manipulativní, či fake news.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.